Vyplňte prosím formulář na této stránce.

Co nám odesláním formuláře sdělujete?

  • Že máte zájem o studium

    - Chcete, abychom Vám poslali nabídku konkrétního kurzu.

Zavazujete se vyplněním formuláře ke studiu?

  • Nezavazujete

    - Definitivně se rozhodnete teprve po své první lekci.

Chcete se přihlásit jinou formou?

  • Pošlete nám mail nebo nám zavolejte

    - To udělejte i v případě, že potřebujete víc informací než jste našli na těchto webových stránkách.

Těšíme se na zprávu od vás!

Přihláška ke studiu

Prosíme, vyplňte tento formulář a odešlete nám ho.

Čím více informací nám sdělíte, tím spíše vám nabídneme ten správný kurz.

Během příštího pracovního dne vás budeme kontaktovat.

Vaše jméno a kontakt

Základní údaje o studentovi

Pokud přihlašujete někoho jiného než sebe.

Abychom nabízeli dospělým kurzy pro dospělé a dětem kurzy pro děti.

Co a proč se chcete učit?

Například obchodní jednání v práci / podpora studia na základní škole / cestování / ...

Například konverzace a poslech / příprava k maturitě / ...

Jaká je vaše aktuální jazyková úroveň?

Například střední škola a maturita / zkouška FCE / ...

Například dovolená v zahraničí každoročně cca 2 týdny / mailová komunikace v práci / ...

Jak ovládáte gramatiku?

Jak ovládáte konverzaci?

0: Zvládám jen pár izolovaných slov a frází.

A1: S pomocí gest se s obtížemi domluvím na jednoduchých běžných věcech.

A2: Dokážu stručně konverzovat, pokud je partner aktivní a mluví pomalu a zřetelně.

B1: Poradím si s většinou situací, mohu se aktivně zapojit do rozhovoru.

B2: Hovořím bez problémů. Formuluji i složité myšlenky a dokážu je vysvětlovat a obhajovat.

C1: Vyjadřuji se plynule a pružně. Jsem jen jediný stupeň pod úrovní rodilého mluvčího. 

Jak ovládáte čtení?

0: Vůbec neovládám.

A1: Rozumím velmi jednoduchým větám na plakátech, na vývěskách, v katalozích.

A2: Přečtu krátké jednoduché texty, vyhledám informace v inzerátech, jídelních lístcích apod.

B1: Rozumím textům s často užívanou slovní zásobou, popisům událostí, pocitů a přání.

B2: Bez problémů přečtu jakýkoli článek v denním tisku. Chápu popisy osobních postojů a názorů.

C1: Rozumím i složitým textům všech žánrů. Jsem jen jediný stupeň pod úrovní rodilého mluvčího. 

Kde, kdy, s kým se chcete učit?

Ve které obci?

V učebnách školy či u vás doma, v práci?

Obvyklé jsou 1 - 2 lekce týdně v délce 60 či 90 minut. Nenechte se tím ale omezovat.

V které dny a časy můžete chodit?

Čím více možností, tím větší šance na vhodný kurz.

Český lektor či rodilý mluvčí?

Kolik studentů by mělo být v kurzu?

Početnější skupiny neučíme, protože studium v nich nebývá efektivní.

Máte-li vyhlédnutý náš konkrétní kurz nebo si přejete konkrétního lektora.

Jakékoli další vaše potřeby

Cokoli, co je pro vás důležité a dosud jste to nikam nenapsali.